Publisert Legg igjen en kommentar

Installasjon av ladestasjonen

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 230v forsyning

Installasjon av ladestasjonen

Besen ladestasjoner kan leveres i både 1-fas og 3-fas versjoner. 3-fas ladestasjonene kan derimot både benyttes mot 230V og 400V infrastruktur uten problemer. Under vil vi redegjøre for hvordan ladestasjonene kobles mot de forskjellige strømnettene. 

OBS! Installasjon av ladestasjoner skal KUN utføres av autoriserte el-installatører!

230V 1-fas ladestasjoner

1-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 3,7 kW (16A) eller 7,4 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 3 ledere. L1 (faseleder), N (Nøytral) og PE (jordleder).

1-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

1-fas ladestasjon mot 1-fas forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
Alle lederne er i bruk.

1-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
L2 og L3 på forsyningssiden er ikke i bruk.

400V 3-fas ladestasjoner

3-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 11 kW (16A) eller 22 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 5 ledere. L1, L2, L3 (faseledere), N (Nøytral) og PE (jordleder).

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 400v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

Alle lederne i fra ladestasjonen kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.

3-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 1-fas 230V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
L2 og L3 er ikke i bruk.

Hva med 3-fas 230V IT / TT nett?

Det er mye spørsmål og diskusjoner om ladestasjoner som støtter 3-fas IT / TT nett i Norge. 230V 3-fas IT / TT er foreløpig mer vanlig i Norge enn 400V TN-nett som vi finner i de fleste andre land i Europa. Besen 3-fas ladestasjoner støtter dette, men du må koble ladestasjonen litt annerledes for å få utnyttet denne type kobling.  

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 230V forsyning

L1, L2 og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
N i fra ladestasjonen kobles mot L3 på forsyningssiden. 
L3 på fra ladestasjonen er ikke i bruk.

Det er etter vår erfaring kun Tesla Model 3 som støtter denne type kobling tilsynelatende uten problemer.

OBS! Vær klar over at det ikke nødvendigvis er risikofritt å koble ladestasjoner i 3-fas IT konfigurasjon. eMOBILITY NORWAY har skrevet et innlegg med mye god informasjon rundt dette, og DSB melder om at det har forekommet skader som følge av 3-fas lading fra IT-nett. Klikk på lenkene under for å lese mer om dette.

OBS! Til tross for at ladestasjonene tillater lading fra 3-fas IT / TT nett, så må dette støttes av bilfabrikatet og skjer på eget ansvar. Sørg for å konferere med din bilforhandler før du etablerer ladeuttak på 3-fas IT / TT!

Hva med jordfeilvern?

Jordfeilsikring av ladeinfrastrukturen avhenger av om ladestasjonen har innebygget jordfeilvern eller ikke, samt hvilken type. Les mer om dette i vårt innlegg om jordfeilvern.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva du bør vite om ladekabel til elbil

Når du først har anskaffet deg elbil, er det en rekke ting du må sette deg inn i som du kanskje aldri har forholdt deg til. Blant annet er en del elektrotekniske uttrykk og begreper noe du fort blir nødt til å ha et forhold til. Vi skal i dette innlegget forsøke å gjøre disse begrepene og uttrykkene som er knyttet til ladekabler litt mer forståelige ved å forklare hva de betyr i praksis. Innlegget tar i hovedsak for seg Mode 3 ladekabler som benyttes ved lading fra ladestasjon. Les mer om Mode 2 ladekabler (nødladere) her!

Type 1 eller Type 2 ladekabelplugg

USB ladekabler for Android og IOS telefoner har forskjellige plugger i enden som skal i telefonen. I andre enden er de derimot like.
Mode 3 ladekabler er i likhet med ladekablene til mobiltelefoner, utstyrt med lik plugg på forsyningssiden. Der finner du alltid en Type 2 plugg. I andre enden er det derimot enten en Type 1 (til venstre) eller Type 2 (til høyre) plugg. Dette avhenger av hvilken elbil du skal lade.

Alle nye elbiler fra 2019 og utover leveres i Europa med Type 2 plugg i kjøretøyet. Dette var dog ikke tilfellet på eldre biler. Der var tommelfingerregelen at kjøretøy produsert i Asia eller USA, ble levert med Type 1 plugg i kjøretøyet, mens europeiske biler ble levert med Type 2. Type 1 pluggen leveres kun med støtte for lading i 1-fase, noe som begrenser de til maks 7,4kW ladeeffekt (32A 1-fas). Type 2 ladekablene leveres med støtte for 3-fase lading, og kan med 32A da støtte ladeeffekter opp til 22kW (32A 3-fas). Tesla Model S var den første amerikanske elbilen som ble levert med Type 2 plugg. Dette har siden blitt standard for alle biler.

Hva har en vannslange og en ladekabel til felles?

For å forstå elektrisitet bruker en ofte vann som sammenligning, da mange av egenskapene til elektrisitet kan illustreres med vann.

Diameter på vannslange = Strøm (ampere)

Diameter på vannslangen har betydning for hvor mye vann du kan frakte igjennom den. På samme måte har diameter på en elektrisk leder påvirkning på hvor “mye” strøm (ampere) en kabel kan håndtere.

Vannkran = Spenning (volt)

Vannkranen bestemmer hvor stort trykk det skal være igjennom vannslangen. På samme måte kan man si at spenningenen (volt), påvirker det elektriske “trykket” i kabelen.

Antall slanger = Antall faser

Det sier seg selv at om du har flere vannslanger, så kan du transportere mer vann samtidig. Veldig forenklet så blir dette litt tilsvarende hva som gjøres i elektriske kabler med det vi kaller faser. 1-fase kabler har kun 1 leder (merket L i illustrajonene under) som står for leveransen av strøm. Kabelen har i tillegg “N-leder”, “PE” (jord), “CP” (Control Pilot) og “PP” (Proximity Pilot), som er likt på 3-fase kabler. N-leder “bistår” med transport av elektrisiteten, mens PE (jord) er der av sikkerhetshensyn. CP og PP har med kommunikasjon og kontroll å gjøre.

Illustrasjonene over viser 1-fas 230V og 3-fas 400V kabler. 230V 3-fas er ikke illustrert.

3-fase kabler har, som navnet tilsier, 3 faseledere fremfor 1. Dette benyttes for å oppnå 400V, som betyr større total effekt igjennom kabelen med spenningen (“trykket”) fordelt over flere ledere. Illustrasjonen over viser eksempel på diameter på den totale kabelen basert på om det er 1 eller 3 faser, samt om kabelen skal støtte 16A eller 32A (størrelsen på lederne og isolasjon inne i kabelen er ikke i korrekte forhold, men kun ment som illustrasjon). En 32A 3-fas kabel er normalt mer enn 50% tykkere enn 16A 1-fas kabel.

Liter i timen = kilowatt (kW)

Vannslangens kapasitet (diameter) sammen med trykket, bestemmer hvor mye vann som til syvende og sist kan passere igjennom slangen. På samme måte kan du si at strømmen en elektrisk leder kan “romme”, samt spenningen påført, utgjør antall kilowatt (kW) du til syvende og sist kan få ut av lederen/kabelen. Bruker du flere ledere (3-fas), vil du dermed få desto høyere effekt. De mest vanlige effektene i bruk er følgende:

3,7kW (16A 1-fas 230V)
7,4kW (32A 1-fas 230V)
11kW (16A 3-fas 400V)
22kW (32A 3-fas 400V)

Her kan det dog raskt oppstå misforståelser, da f.eks. en kabel som støtter 11kW (16A 3-fas 400V) ikke vil kunne dra nytte av 7,4kW (32A 1-fas 230V), da den kun har 1 leder å trekke strøm fra, og den ikke har kapasitet til å trekke mer enn 16 til tross for tilgjengelig 32A. Dette er illustrert i følgende tabell.

 

Tabell over ladeeffekt for 1-fas og 3-fas ladekabler
Begrensende faktor i kabel (ampere eller antall faser) markert i rødt.

Diagrammet under illustrerer hvilken ladestrøm som er nødvendig for å oppnå de forskjellige effektene ved bruk av forskjellige kabler

Mode 3 ladekabler

Finn din Mode 3 ladekabel her
Publisert Legg igjen en kommentar

DC-filter eller Type B jordfeilvern?

Lading av elbil er fortsatt et relativt nytt fagfelt for mange og jordfeilsikring av kurser som er tiltenkt til lading av elbil er kanskje en av de mest tilbakevendende spørsmålene for både forbrukere og fagfolk. Under har vi laget en kort innføring i jordfeilsikring ved forskjellige type installasjoner og utstyr. 

Hva er jordfeil?

En jordfeil skjer når det oppstår kontakt mellom en spenningsførende del (f.eks. ledning, koblingspunkt, e.l.) og jord. I TN-nett, som er mest utbredt utenfor Norge, vil dette føre til en høy kortslutningsstrøm som (normalt) kobles ut av sikringer / vern. I Norge er størstedelen av strømnettet IT-nett, og i disse nettene har en annen type jordingsmetode som fører til at en jordfeil ikke fører til en like høy strøm. Med mindre det er installert jordfeilautomater / jordfeilvern, vil en jordfeil ikke bli detektert eller utkoblet. Om jordfeilen blir stående, og det blir en jordfeil til i samme nett, kan det oppstå feilstrømmer mellom de to feilstedene som kan være betydelige, men likevel så lave at vern ikke blir koblet ut. Dette utgjør både en brannfare, og risiko for farlige elektrisk støt ved berøring, og det er derfor påbudt med jordfeilvern i alle nye installasjoner.

 

Kan det oppstå jordfeil i elbilen?

I elbilers ombordlader (OBC) kan det oppstå likestrøms (DC) jordfeil som kan komme tilbake på nettet og skape problemer for jordfeilvernet i sikringsskapet. I praksis vil dette kunne sette jordfeilvernet ut av spill slik at det i verste fall kan oppstå brann eller risiko for farlig elektrisk støt. 

I de nye forskriftene fra Norsk Elektrisk Komite (NEK) kreves det at alle nye strømkurser installert etter 01.01.2015 som er tiltenkt benyttet til lading av ladbare kjøretøy (i hovedsak elbil & plug-in hybrid) skal sikres med jordfeilvern type B eller tilsvarende (RDC-DD / DC-RCM). Videre skal det sikres med overspenningsvern i sikringsskapet (NEK 400:2018-722). Kravene er gjeldende uavhengig av om du benytter fastmontert ladestasjon, eller dedikert stikk for lading av elbil eller Plug-In hybrid.

Hvilke typer jordfeilvern finnes?

Jordfeilvern finnes i flere varianter og detekterer og verner om forskjellige feil. Her en en kort redegjørelse for noen av de forskjellige typene som er relevant for lading av elbil:

Jordfeilbryter Type A: Fysisk bryter som er egnet for å detektere vekselstrøms (AC) jordfeilstrømmer og kobler ut kursen for å unngå farlig elektrisk støt. Disse finnes normalt på hver kurs i vanlige sikringsskap.

Jordfeilbryter Type B: Fysisk bryter som er egnet for å detektere både vekselstrøms (AC) og likestrøms (DC) jordfeilstrømmer og kobler ut kursen for å unngå farlig elektrisk støt. 

RDC-DD / DC-RCM: Residual Direct Current Detecting Device (RDC-DD) eller Direct Current Residual Current Monitoring (DC-RCM) er elektroniske kretser som overvåker og detekterer jordfeil i ladestasjonen eller ladekabelen og stopper lading i tilfeller ved <6mA likestrømsfeil (DC).

Installasjon av stikkontakt for lading av elbil

Ved installasjon av stikkontakt eller industrikontakt ment for lading av elbil skal kursen sikres med jordfeilvern Type B med forankoblet automatsikring type A (det anbefales ikke jordfeilbryter Type A). Har du derimot en ladekabel med DC-RCM (“DC-filter”), slik som f.eks. Besen sin PCD030, så trenger du derimot ikke ha Type B jordfeilvern forankoblet. Da kan kursen kobles som om det var en ladestasjon med “DC-filter” (se lenger ned).

Mode 2 cable

Mode 2 ladekabler

Mode 2 ladekabler, også kalt nødladere, benyttes for lading fra stikkontakt og/eller industrikontakt. Utforsk vårt sortiment ved å klikke på knappen under.

Schneider Electric Acti9 ilD 4P 63AJord

Type B jordfeilvern

Sikring av kurser for lading av elbil skal skje med Type B vern om ikke ladestasjonen har dette innebygget, eller har DC-RCM / RDC-DD (“DC-filter”) innebygget. Utforsk vårt sortiment av Type B vern ved å klikke på knappen under.

Installasjon av ladestasjon UTEN jordfeilvern

Ved installasjon av ladestasjon uten noen form for innebygget jordfeilvern, skal kursen sikres på samme måte som ved installasjon av stikkontakt tiltenkt lading av elbil. Det installeres jordfeilvern Type B med forankoblet automatsikring type A. Denne automaten anbefales ikke å være en kombiautomat (automatsikring med jordfeilvern) eller jordfeilautomat. Benyttes jordfeilautomat forankoblet Type B vernet, må det dokumenteres kompatibilitet mellom vernene. 

Ladestasjoner uten vern

Ladestasjoner finnes i en rekke varianter med og uten jordfeilvern. Fordelen med å gå for ladestasjon uten jordfeilvern er blant annet lavere pris, samt at du stiller friere til hvordan du sikrer kursen mot DC jordfeilstrømmer ved installasjon av flere ladestasjoner. 

Schneider Electric Acti9 ilD 4P 63AJord

Type B jordfeilvern

Sikring av kurser for lading av elbil skal skje med Type B vern om ikke ladestasjonen har dette innebygget, eller har DC-RCM / RDC-DD (“DC-filter”).

Installasjon av ladestasjon med jordfeilvern Type B

Ved installasjon av ladestasjon med innebygget jordfeilvern type B, er det kun behov for en automatsikring type A i sikringsskapet. Det gjør ingenting å ha et type B vern i sikringsskapet, men det er ikke nødvendig. Det anbefales derimot ikke å være forankoblet en jordfeilbryter type A i sikringsskapet, da dette kan skape problemer for jordfeildeteksjonen. Installerer du en ladestasjon med innebygget type B vern og det er en vanlig jordfeilautomaten type A i sikringsskapet, så bør denne byttes til en automatsikring type A eller dokumenteres at det ikke risikerer kompatibilitetsproblemer mellom vernene.

Installasjon av ladestasjon med "DC-filter" (DC-RCM / RDC-DD)

Såkalt “DC-filter”, eller DC-RCM (Direct Current Residual Current Monitoring) / RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device), skal overvåke ladingen i ladestasjonen og detektere likestrøms jordfeil. Ved installasjon av ladestasjon med DC-RCM / RDC-DD vern, kan man nøye seg med type A kombiautomat/jordfeilvern i sikringsskapet. Disse er normalt benyttet i norske sikringsskap for sikring av kurser og inneholder både overbelastningsvern og jordfeilvern. 

OBS! Det skal være jordfeilvern forankoblet hver ladestasjon!

Ladestasjoner med DC-RCM ("DC-filter")

Ladestasjoner finnes i en rekke varianter med og uten jordfeilvern. Fordelen med å gå for ladestasjon med DC-RCM / RDC-DD (også kalt “DC-filter”) er at du ikke trenger et fordyrende Type B vern som også tar stor plass i sikringsskapet. Du kan sikre ladekursen kun med vanlig Type A kombivern som er det som normalt benyttes i sikringsskap i Norge. Utforsk vårt sortiment av ladestasjoner med DC-RCM (“DC-filter”) ved å klikke på knappen under.

OBS! Det er til enhver tid gjeldende normer og regler i det området hvor ladeutstyret benyttes som er gjeldende. Det er videre utførende installatør som er ansvarlig for at installasjonen oppfyller gjeldende regelverk og står ansvarlig for dokumentasjon av denne.  Skulle det mangle dokumentasjon ved leveranse av produktene, kan Besen Group AS bistå med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. 

Publisert Legg igjen en kommentar

Elbil og bruk av reiselader / nødlader (Mode 2)

Lader du elbilen ofte med “reiseladeren” / “nødladeren” (mode 2 ladekabel) som følger med bilen? Det er ikke uvanlig at elbileiere benytter disse som alternativ/erstatning til ladestasjon og er også i noen tilfeller anbefalt dette fra en uvitende forhandler eller installatør. Dette kan føre til både unødvendig brannfare og at lading skjer uten tilstrekkelig jordfeilsikring. Disse ladekablene er kun ment som en reserveløsning i tilfeller hvor det ikke finnes annen sikker lading fra f.eks. ladestasjon eller ladestolper. Mange medfølgende mode 2 ladere leveres med ladestrøm på 13A eller 16A med vanlig husholdningsstikk (SCHUKO) i enden, uten noen mulighet for å redusere ladestrømmen, samt uten tilstrekkelig jordfeilsikring for tilkobling til vanlig stikkontakt. Det er ikke er anbefalt å lade med mer enn 10A fra denne stikkontakt, da stikkontakten ikke er beregnet på denne type belastning over tid.

Alle Mode 2 ladere fra Besen tilbys med mulighet for justering av ladestrømmen. I tillegg leveres Besen Home Reiseladeren (PCD030) kablene med både justeringsmulighet og DC-RCM (“DC-filter”) innebygget. Dette sørger for både tilstrekkelig jordfeilsikring uten behov for Type B vern i sikringsskapet, samt muligheten for nedjustering av ladestrøm ved lading på vanlig stikkontakt. Vi anbefaler videre å benytte denne type reiseladere / nødladere med industrikontakt (CEE) istedenfor stikkontakt (SCHUKO), da dette er en langt mer robust plugg som bedre egner seg til formålet og tåler høyere ladestrøm over tid. I de tilfeller hvor du kun har vanlig stikkontakt tilgjengelig, anbefales det å kun benytte overganger som er anbefalt av produsenten, samt anbefales på det sterkeste å justere ned ladestrømmen til 10A eller lavere.

Lading med for høy ladestrøm, samt fra kurser som ikke har tilstrekkelig jordfeilvern, kan være både brannfarlig og føre med seg risiko for personskade. Dette er det du selv som vil bli holdt ansvarlig for ved eventuell brann eller ulykke forårsaket av ladingen.

Besen Home (PCD030) Reiseladere

PCD030 nødladere leveres med DC-RCM (“DC-filter”), justeringsmulighet av ladestrøm (10A og 16A), IP66 kapslingsgrad, smart informasjonsdisplay, LED indikatorer, aktiv temperaturovervålning, med mer.

Våre tips til lading med "nødlader"

 • Sjekk at det elektriske anlegget først (tilgjengelig effekt og jordfeilvern)
 • Unngå å lade fra stikkontakt (SCHUKO) om mulig. Bruk heller industriplugg (CEE)
 • Unngå skjøteledninger
 • Benytt kun overganger anbefalt av produsent
 • Sørg for at det ikke er unødvendig strekk/belastning på kabelen (bruk f.eks. kurv/krok for å avlaste)
 • Ved tilkobling: Koble til forsyning først, deretter bil. Ved frakobling: Koble fra bil først, deretter forsyning. Dette forhindrer unødvendig slitasje grunnet lysbuer i stikkontakten.

Nye normer fra 1. juli 2018 (NEK 400:2018)

1. juli 2018 trådde NEK 400:2018 i kraft med en rekke endringer knyttet til blant annet lading av elbil. Under er noen av hovedpunktene

 • Kravet til dedikert kurs (videreføring av NEK400:2014), men hvis det skal monteres et nytt ladepunkt i en eksisterende frittliggende garasje, kan dette monteres på eksisterende kurs, med noen forbehold (NEK 400:722.305.301 – Oppdeling av installasjoner)
 • 722.305.301: Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport, utebod eller lignende, kan dette tilkoblingspunktet, under den forutsetning at ulempen med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Merk at strømkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter og skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres.
 • Lading på vanlig stikkontakt (SCHUKO) er lovlig ved privat bruk, men skal være beskyttet med et overstrømsvern på 10A og jordfeilbryter Type B på en dedikert kurs
 • Individuelt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA; jordfeilbryter Type B eller en kombinasjon med Type A/F og utstyr for detektering av DC feilstrømmer (RDC-DD 6mA)
 • Skjøteledning er ikke tillatt
 • Overganger skal ikke benyttes, med mindre det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet