Publisert Legg igjen en kommentar

Hva du bør vite om ladekabel til elbil

Når du først har anskaffet deg elbil, er det en rekke ting du må sette deg inn i som du kanskje aldri har forholdt deg til. Blant annet er en del elektrotekniske uttrykk og begreper noe du fort blir nødt til å ha et forhold til. Vi skal i dette innlegget forsøke å gjøre disse begrepene og uttrykkene som er knyttet til ladekabler litt mer forståelige ved å forklare hva de betyr i praksis. Innlegget tar i hovedsak for seg Mode 3 ladekabler som benyttes ved lading fra ladestasjon. Les mer om Mode 2 ladekabler (nødladere) her!

Type 1 eller Type 2 ladekabelplugg

USB ladekabler for Android og IOS telefoner har forskjellige plugger i enden som skal i telefonen. I andre enden er de derimot like.
Mode 3 ladekabler er i likhet med ladekablene til mobiltelefoner, utstyrt med lik plugg på forsyningssiden. Der finner du alltid en Type 2 plugg. I andre enden er det derimot enten en Type 1 (til venstre) eller Type 2 (til høyre) plugg. Dette avhenger av hvilken elbil du skal lade.

Alle nye elbiler fra 2019 og utover leveres i Europa med Type 2 plugg i kjøretøyet. Dette var dog ikke tilfellet på eldre biler. Der var tommelfingerregelen at kjøretøy produsert i Asia eller USA, ble levert med Type 1 plugg i kjøretøyet, mens europeiske biler ble levert med Type 2. Type 1 pluggen leveres kun med støtte for lading i 1-fase, noe som begrenser de til maks 7,4kW ladeeffekt (32A 1-fas). Type 2 ladekablene leveres med støtte for 3-fase lading, og kan med 32A da støtte ladeeffekter opp til 22kW (32A 3-fas). Tesla Model S var den første amerikanske elbilen som ble levert med Type 2 plugg. Dette har siden blitt standard for alle biler.

Hva har en vannslange og en ladekabel til felles?

For å forstå elektrisitet bruker en ofte vann som sammenligning, da mange av egenskapene til elektrisitet kan illustreres med vann.

Diameter på vannslange = Strøm (ampere)

Diameter på vannslangen har betydning for hvor mye vann du kan frakte igjennom den. På samme måte har diameter på en elektrisk leder påvirkning på hvor “mye” strøm (ampere) en kabel kan håndtere.

Vannkran = Spenning (volt)

Vannkranen bestemmer hvor stort trykk det skal være igjennom vannslangen. På samme måte kan man si at spenningenen (volt), påvirker det elektriske “trykket” i kabelen.

Antall slanger = Antall faser

Det sier seg selv at om du har flere vannslanger, så kan du transportere mer vann samtidig. Veldig forenklet så blir dette litt tilsvarende hva som gjøres i elektriske kabler med det vi kaller faser. 1-fase kabler har kun 1 leder (merket L i illustrajonene under) som står for leveransen av strøm. Kabelen har i tillegg “N-leder”, “PE” (jord), “CP” (Control Pilot) og “PP” (Proximity Pilot), som er likt på 3-fase kabler. N-leder “bistår” med transport av elektrisiteten, mens PE (jord) er der av sikkerhetshensyn. CP og PP har med kommunikasjon og kontroll å gjøre.

Illustrasjonene over viser 1-fas 230V og 3-fas 400V kabler. 230V 3-fas er ikke illustrert.

3-fase kabler har, som navnet tilsier, 3 faseledere fremfor 1. Dette benyttes for å oppnå 400V, som betyr større total effekt igjennom kabelen med spenningen (“trykket”) fordelt over flere ledere. Illustrasjonen over viser eksempel på diameter på den totale kabelen basert på om det er 1 eller 3 faser, samt om kabelen skal støtte 16A eller 32A (størrelsen på lederne og isolasjon inne i kabelen er ikke i korrekte forhold, men kun ment som illustrasjon). En 32A 3-fas kabel er normalt mer enn 50% tykkere enn 16A 1-fas kabel.

Liter i timen = kilowatt (kW)

Vannslangens kapasitet (diameter) sammen med trykket, bestemmer hvor mye vann som til syvende og sist kan passere igjennom slangen. På samme måte kan du si at strømmen en elektrisk leder kan “romme”, samt spenningen påført, utgjør antall kilowatt (kW) du til syvende og sist kan få ut av lederen/kabelen. Bruker du flere ledere (3-fas), vil du dermed få desto høyere effekt. De mest vanlige effektene i bruk er følgende:

3,7kW (16A 1-fas 230V)
7,4kW (32A 1-fas 230V)
11kW (16A 3-fas 400V)
22kW (32A 3-fas 400V)

Her kan det dog raskt oppstå misforståelser, da f.eks. en kabel som støtter 11kW (16A 3-fas 400V) ikke vil kunne dra nytte av 7,4kW (32A 1-fas 230V), da den kun har 1 leder å trekke strøm fra, og den ikke har kapasitet til å trekke mer enn 16 til tross for tilgjengelig 32A. Dette er illustrert i følgende tabell.

 

Tabell over ladeeffekt for 1-fas og 3-fas ladekabler
Begrensende faktor i kabel (ampere eller antall faser) markert i rødt.

Diagrammet under illustrerer hvilken ladestrøm som er nødvendig for å oppnå de forskjellige effektene ved bruk av forskjellige kabler

Mode 3 ladekabler

Finn din Mode 3 ladekabel her
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *