Publisert Legg igjen en kommentar

Installasjon av ladestasjonen

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 230v forsyning

Installasjon av ladestasjonen

Besen ladestasjoner kan leveres i både 1-fas og 3-fas versjoner. 3-fas ladestasjonene kan derimot både benyttes mot 230V og 400V infrastruktur uten problemer. Under vil vi redegjøre for hvordan ladestasjonene kobles mot de forskjellige strømnettene. 

OBS! Installasjon av ladestasjoner skal KUN utføres av autoriserte el-installatører!

230V 1-fas ladestasjoner

1-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 3,7 kW (16A) eller 7,4 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 3 ledere. L1 (faseleder), N (Nøytral) og PE (jordleder).

1-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

1-fas ladestasjon mot 1-fas forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
Alle lederne er i bruk.

1-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
L2 og L3 på forsyningssiden er ikke i bruk.

400V 3-fas ladestasjoner

3-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 11 kW (16A) eller 22 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 5 ledere. L1, L2, L3 (faseledere), N (Nøytral) og PE (jordleder).

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 400v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

Alle lederne i fra ladestasjonen kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.

3-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 1-fas 230V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
L2 og L3 er ikke i bruk.

Hva med 3-fas 230V IT / TT nett?

Det er mye spørsmål og diskusjoner om ladestasjoner som støtter 3-fas IT / TT nett i Norge. 230V 3-fas IT / TT er foreløpig mer vanlig i Norge enn 400V TN-nett som vi finner i de fleste andre land i Europa. Besen 3-fas ladestasjoner støtter dette, men du må koble ladestasjonen litt annerledes for å få utnyttet denne type kobling.  

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 230V forsyning

L1, L2 og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
N i fra ladestasjonen kobles mot L3 på forsyningssiden. 
L3 på fra ladestasjonen er ikke i bruk.

Det er etter vår erfaring kun Tesla Model 3 som støtter denne type kobling tilsynelatende uten problemer.

OBS! Vær klar over at det ikke nødvendigvis er risikofritt å koble ladestasjoner i 3-fas IT konfigurasjon. eMOBILITY NORWAY har skrevet et innlegg med mye god informasjon rundt dette, og DSB melder om at det har forekommet skader som følge av 3-fas lading fra IT-nett. Klikk på lenkene under for å lese mer om dette.

OBS! Til tross for at ladestasjonene tillater lading fra 3-fas IT / TT nett, så må dette støttes av bilfabrikatet og skjer på eget ansvar. Sørg for å konferere med din bilforhandler før du etablerer ladeuttak på 3-fas IT / TT!

Hva med jordfeilvern?

Jordfeilsikring av ladeinfrastrukturen avhenger av om ladestasjonen har innebygget jordfeilvern eller ikke, samt hvilken type. Les mer om dette i vårt innlegg om jordfeilvern.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva du bør vite om ladekabel til elbil

Når du først har anskaffet deg elbil, er det en rekke ting du må sette deg inn i som du kanskje aldri har forholdt deg til. Blant annet er en del elektrotekniske uttrykk og begreper noe du fort blir nødt til å ha et forhold til. Vi skal i dette innlegget forsøke å gjøre disse begrepene og uttrykkene som er knyttet til ladekabler litt mer forståelige ved å forklare hva de betyr i praksis. Innlegget tar i hovedsak for seg Mode 3 ladekabler som benyttes ved lading fra ladestasjon. Les mer om Mode 2 ladekabler (nødladere) her!

Type 1 eller Type 2 ladekabelplugg

USB ladekabler for Android og IOS telefoner har forskjellige plugger i enden som skal i telefonen. I andre enden er de derimot like.
Mode 3 ladekabler er i likhet med ladekablene til mobiltelefoner, utstyrt med lik plugg på forsyningssiden. Der finner du alltid en Type 2 plugg. I andre enden er det derimot enten en Type 1 (til venstre) eller Type 2 (til høyre) plugg. Dette avhenger av hvilken elbil du skal lade.

Alle nye elbiler fra 2019 og utover leveres i Europa med Type 2 plugg i kjøretøyet. Dette var dog ikke tilfellet på eldre biler. Der var tommelfingerregelen at kjøretøy produsert i Asia eller USA, ble levert med Type 1 plugg i kjøretøyet, mens europeiske biler ble levert med Type 2. Type 1 pluggen leveres kun med støtte for lading i 1-fase, noe som begrenser de til maks 7,4kW ladeeffekt (32A 1-fas). Type 2 ladekablene leveres med støtte for 3-fase lading, og kan med 32A da støtte ladeeffekter opp til 22kW (32A 3-fas). Tesla Model S var den første amerikanske elbilen som ble levert med Type 2 plugg. Dette har siden blitt standard for alle biler.

Hva har en vannslange og en ladekabel til felles?

For å forstå elektrisitet bruker en ofte vann som sammenligning, da mange av egenskapene til elektrisitet kan illustreres med vann.

Diameter på vannslange = Strøm (ampere)

Diameter på vannslangen har betydning for hvor mye vann du kan frakte igjennom den. På samme måte har diameter på en elektrisk leder påvirkning på hvor “mye” strøm (ampere) en kabel kan håndtere.

Vannkran = Spenning (volt)

Vannkranen bestemmer hvor stort trykk det skal være igjennom vannslangen. På samme måte kan man si at spenningenen (volt), påvirker det elektriske “trykket” i kabelen.

Antall slanger = Antall faser

Det sier seg selv at om du har flere vannslanger, så kan du transportere mer vann samtidig. Veldig forenklet så blir dette litt tilsvarende hva som gjøres i elektriske kabler med det vi kaller faser. 1-fase kabler har kun 1 leder (merket L i illustrajonene under) som står for leveransen av strøm. Kabelen har i tillegg “N-leder”, “PE” (jord), “CP” (Control Pilot) og “PP” (Proximity Pilot), som er likt på 3-fase kabler. N-leder “bistår” med transport av elektrisiteten, mens PE (jord) er der av sikkerhetshensyn. CP og PP har med kommunikasjon og kontroll å gjøre.

Illustrasjonene over viser 1-fas 230V og 3-fas 400V kabler. 230V 3-fas er ikke illustrert.

3-fase kabler har, som navnet tilsier, 3 faseledere fremfor 1. Dette benyttes for å oppnå 400V, som betyr større total effekt igjennom kabelen med spenningen (“trykket”) fordelt over flere ledere. Illustrasjonen over viser eksempel på diameter på den totale kabelen basert på om det er 1 eller 3 faser, samt om kabelen skal støtte 16A eller 32A (størrelsen på lederne og isolasjon inne i kabelen er ikke i korrekte forhold, men kun ment som illustrasjon). En 32A 3-fas kabel er normalt mer enn 50% tykkere enn 16A 1-fas kabel.

Liter i timen = kilowatt (kW)

Vannslangens kapasitet (diameter) sammen med trykket, bestemmer hvor mye vann som til syvende og sist kan passere igjennom slangen. På samme måte kan du si at strømmen en elektrisk leder kan “romme”, samt spenningen påført, utgjør antall kilowatt (kW) du til syvende og sist kan få ut av lederen/kabelen. Bruker du flere ledere (3-fas), vil du dermed få desto høyere effekt. De mest vanlige effektene i bruk er følgende:

3,7kW (16A 1-fas 230V)
7,4kW (32A 1-fas 230V)
11kW (16A 3-fas 400V)
22kW (32A 3-fas 400V)

Her kan det dog raskt oppstå misforståelser, da f.eks. en kabel som støtter 11kW (16A 3-fas 400V) ikke vil kunne dra nytte av 7,4kW (32A 1-fas 230V), da den kun har 1 leder å trekke strøm fra, og den ikke har kapasitet til å trekke mer enn 16 til tross for tilgjengelig 32A. Dette er illustrert i følgende tabell.

 

Tabell over ladeeffekt for 1-fas og 3-fas ladekabler
Begrensende faktor i kabel (ampere eller antall faser) markert i rødt.

Diagrammet under illustrerer hvilken ladestrøm som er nødvendig for å oppnå de forskjellige effektene ved bruk av forskjellige kabler

Mode 3 ladekabler

Finn din Mode 3 ladekabel her
Publisert Legg igjen en kommentar

Elbil og bruk av reiselader / nødlader (Mode 2)

Lader du elbilen ofte med “reiseladeren” / “nødladeren” (mode 2 ladekabel) som følger med bilen? Det er ikke uvanlig at elbileiere benytter disse som alternativ/erstatning til ladestasjon og er også i noen tilfeller anbefalt dette fra en uvitende forhandler eller installatør. Dette kan føre til både unødvendig brannfare og at lading skjer uten tilstrekkelig jordfeilsikring. Disse ladekablene er kun ment som en reserveløsning i tilfeller hvor det ikke finnes annen sikker lading fra f.eks. ladestasjon eller ladestolper. Mange medfølgende mode 2 ladere leveres med ladestrøm på 13A eller 16A med vanlig husholdningsstikk (SCHUKO) i enden, uten noen mulighet for å redusere ladestrømmen, samt uten tilstrekkelig jordfeilsikring for tilkobling til vanlig stikkontakt. Det er ikke er anbefalt å lade med mer enn 10A fra denne stikkontakt, da stikkontakten ikke er beregnet på denne type belastning over tid.

Alle Mode 2 ladere fra Besen tilbys med mulighet for justering av ladestrømmen. I tillegg leveres Besen Home Reiseladeren (PCD030) kablene med både justeringsmulighet og DC-RCM (“DC-filter”) innebygget. Dette sørger for både tilstrekkelig jordfeilsikring uten behov for Type B vern i sikringsskapet, samt muligheten for nedjustering av ladestrøm ved lading på vanlig stikkontakt. Vi anbefaler videre å benytte denne type reiseladere / nødladere med industrikontakt (CEE) istedenfor stikkontakt (SCHUKO), da dette er en langt mer robust plugg som bedre egner seg til formålet og tåler høyere ladestrøm over tid. I de tilfeller hvor du kun har vanlig stikkontakt tilgjengelig, anbefales det å kun benytte overganger som er anbefalt av produsenten, samt anbefales på det sterkeste å justere ned ladestrømmen til 10A eller lavere.

Lading med for høy ladestrøm, samt fra kurser som ikke har tilstrekkelig jordfeilvern, kan være både brannfarlig og føre med seg risiko for personskade. Dette er det du selv som vil bli holdt ansvarlig for ved eventuell brann eller ulykke forårsaket av ladingen.

Besen Home (PCD030) Reiseladere

PCD030 nødladere leveres med DC-RCM (“DC-filter”), justeringsmulighet av ladestrøm (10A og 16A), IP66 kapslingsgrad, smart informasjonsdisplay, LED indikatorer, aktiv temperaturovervålning, med mer.

Våre tips til lading med "nødlader"

 • Sjekk at det elektriske anlegget først (tilgjengelig effekt og jordfeilvern)
 • Unngå å lade fra stikkontakt (SCHUKO) om mulig. Bruk heller industriplugg (CEE)
 • Unngå skjøteledninger
 • Benytt kun overganger anbefalt av produsent
 • Sørg for at det ikke er unødvendig strekk/belastning på kabelen (bruk f.eks. kurv/krok for å avlaste)
 • Ved tilkobling: Koble til forsyning først, deretter bil. Ved frakobling: Koble fra bil først, deretter forsyning. Dette forhindrer unødvendig slitasje grunnet lysbuer i stikkontakten.

Nye normer fra 1. juli 2018 (NEK 400:2018)

1. juli 2018 trådde NEK 400:2018 i kraft med en rekke endringer knyttet til blant annet lading av elbil. Under er noen av hovedpunktene

 • Kravet til dedikert kurs (videreføring av NEK400:2014), men hvis det skal monteres et nytt ladepunkt i en eksisterende frittliggende garasje, kan dette monteres på eksisterende kurs, med noen forbehold (NEK 400:722.305.301 – Oppdeling av installasjoner)
 • 722.305.301: Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport, utebod eller lignende, kan dette tilkoblingspunktet, under den forutsetning at ulempen med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Merk at strømkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter og skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres.
 • Lading på vanlig stikkontakt (SCHUKO) er lovlig ved privat bruk, men skal være beskyttet med et overstrømsvern på 10A og jordfeilbryter Type B på en dedikert kurs
 • Individuelt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA; jordfeilbryter Type B eller en kombinasjon med Type A/F og utstyr for detektering av DC feilstrømmer (RDC-DD 6mA)
 • Skjøteledning er ikke tillatt
 • Overganger skal ikke benyttes, med mindre det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet