Publisert Legg igjen en kommentar

Elbil og bruk av nødlader (Mode 2)

Lader du elbilen ofte med “nødladeren” (mode 2 ladekabel) som følger med bilen? Det er ikke uvanlig at elbileiere benytter disse som alternativ til ladestasjon og er også i noen tilfeller anbefalt dette fra en uvitende forhandler. Dette kan føre til både unødvendig brannfare og at ladingen skjer uten tilstrekkelig jordfeilvern. Disse ladekablene er kun ment som en reserveløsning i tilfeller hvor det ikke finnes alternativer. Mange medfølgende nødladere leveres med ladestrøm på 13A eller 16A med vanlig husholdningsstikk (SCHUKO) i enden, og uten noen mulighet for å redusere ladestrømmen. Det er derimot ikke er anbefalt å lade med mer enn 10A fra denne type stikkontakt, da stikontakten ikke er beregnet på denne type belastning over tid.

Alle Mode 2 ladekablene fra Besen tilbys med mulighet for justering av ladestrømmen. I tillegg leveres PCD030 kablene med både justeringsmulighet og DC-RCM (“DC-filter”) innebygget. Dette sørger for både tilstrekkelig jordfeilbeskyttelse uten behov for Type B vern i sikringsskapet, samt muligheten for nedjustering av ladestrøm ved lading på vanlig stikkontakt. Vi anbefaler videre å benytte denne type ladekabler med industrikontakt (CEE) istedenfor stikkontakt (SCHUKO), da dette er en langt mer robust plugg som bedre egner seg til formålet og tåler høyere ladestrøm over tid. I de tilfeller hvor du kun har vanlig stikkontakt tilgjengelig, leverer vi med overgang til dette og anbefaler på det sterkeste å justere ned ladestrømmen til maks 10A.

Lading med for høy ladestrøm, samt fra kurser som ikke har tilstrekkelig jordfeilvern, kan være både brannfarlig og føre med seg risiko for personskade. Dette er det du selv som vil bli holdt ansvarlig for ved eventuell brann eller ulykke forårsaket av ladingen.

PCD030 nødladere

PCD030 nødladere leveres med DC-RCM (“DC-filter”), justeringsmulighet av ladestrøm (10A og 16A), IP66 kapslingsgrad, smart informasjonsdisplay, LED indikatorer, med mer.

Våre tips til lading med "nødlader"

 • Sjekk at det elektriske anlegget først (tilgjengelig effekt og jordfeilvern)
 • Unngå å lade fra stikkontakt (SCHUKO) om mulig. Bruk heller industriplugg (CEE)
 • Unngå skjøteledninger
 • Sørg for at det ikke er unødvendig strekk/belastning på kabelen (bruk f.eks. kurv/krok for å avlaste)
 • Ved tilkobling: Koble til forsyning først, deretter bil. Ved frakobling: Koble fra bil først, deretter forsyning. Dette forhindrer unødvendig slitasje grunnet lysbuer i stikkontakten.

Nye normer fra 1. juli 2018 (NEK 400:2018)

1. juli 2018 trådde NEK 400:2018 i kraft med en rekke endringer knyttet til blant annet lading av elbil. Under er noen av hovedpunktene

 • Kravet til dedikert kurs (videreføring av NEK400:2014), men hvis det skal monteres et nytt ladepunkt i en eksisterende frittliggende garasje, kan dette monteres på eksisterende kurs, med noen forbehold (NEK 400:722.305.301 – Oppdeling av installasjoner)
 • 722.305.301: Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport, utebod eller lignende, kan dette tilkoblingspunktet, under den forutsetning at ulempen med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Merk at strømkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter og skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres.
 • Lading på vanlig stikkontakt (SCHUKO) er lovlig ved privat bruk, men skal være beskyttet med et overstrømsvern på 10A og jordfeilbryter Type B på en dedikert kurs
 • Individuelt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA; jordfeilbryter Type B eller en kombinasjon med Type A/F og utstyr for detektering av DC feilstrømmer (RDC-DD 6mA)
 • Skjøteledning er ikke tillatt
 • Overganger skal ikke benyttes, med mindre det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *