Publisert Legg igjen en kommentar

DC-filter eller Type B jordfeilvern?

Lading av elbil er fortsatt et relativt nytt fagfelt for mange og jordfeilsikring av kurser som er tiltenkt til lading av elbil er kanskje en av de mest tilbakevendende spørsmålene for både forbrukere og fagfolk. Under har vi laget en kort innføring i jordfeilsikring ved forskjellige type installasjoner og utstyr. 

Hva er jordfeil?

En jordfeil skjer når det oppstår kontakt mellom en spenningsførende del (f.eks. ledning, koblingspunkt, e.l.) og jord. I TN-nett, som er mest utbredt utenfor Norge, vil dette føre til en høy kortslutningsstrøm som (normalt) kobles ut av sikringer / vern. I Norge er størstedelen av strømnettet IT-nett, og i disse nettene har en annen type jordingsmetode som fører til at en jordfeil ikke fører til en like høy strøm. Med mindre det er installert jordfeilautomater / jordfeilvern, vil en jordfeil ikke bli detektert eller utkoblet. Om jordfeilen blir stående, og det blir en jordfeil til i samme nett, kan det oppstå feilstrømmer mellom de to feilstedene som kan være betydelige, men likevel så lave at vern ikke blir koblet ut. Dette utgjør både en brannfare, og risiko for farlige elektrisk støt ved berøring, og det er derfor påbudt med jordfeilvern i alle nye installasjoner.

 

Kan det oppstå jordfeil i elbilen?

I elbilers ombordlader (OBC) kan det oppstå likestrøms (DC) jordfeil som kan komme tilbake på nettet og skape problemer for jordfeilvernet i sikringsskapet. I praksis vil dette kunne sette jordfeilvernet ut av spill slik at det i verste fall kan oppstå brann eller risiko for farlig elektrisk støt. 

I de nye forskriftene fra Norsk Elektrisk Komite (NEK) kreves det at alle nye strømkurser installert etter 01.01.2015 som er tiltenkt benyttet til lading av ladbare kjøretøy (i hovedsak elbil & plug-in hybrid) skal sikres med jordfeilvern type B eller tilsvarende (RDC-DD / DC-RCM). Videre skal det sikres med overspenningsvern i sikringsskapet (NEK 400:2018-722). Kravene er gjeldende uavhengig av om du benytter fastmontert ladestasjon, eller dedikert stikk for lading av elbil eller Plug-In hybrid.

Hvilke typer jordfeilvern finnes?

Jordfeilvern finnes i flere varianter og detekterer og verner om forskjellige feil. Her en en kort redegjørelse for noen av de forskjellige typene som er relevant for lading av elbil:

Jordfeilbryter Type A: Fysisk bryter som er egnet for å detektere vekselstrøms (AC) jordfeilstrømmer og kobler ut kursen for å unngå farlig elektrisk støt. Disse finnes normalt på hver kurs i vanlige sikringsskap.

Jordfeilbryter Type B: Fysisk bryter som er egnet for å detektere både vekselstrøms (AC) og likestrøms (DC) jordfeilstrømmer og kobler ut kursen for å unngå farlig elektrisk støt. 

RDC-DD / DC-RCM: Residual Direct Current Detecting Device (RDC-DD) eller Direct Current Residual Current Monitoring (DC-RCM) er elektroniske kretser som overvåker og detekterer jordfeil i ladestasjonen eller ladekabelen og stopper lading i tilfeller ved <6mA likestrømsfeil (DC).

Installasjon av stikkontakt for lading av elbil

Ved installasjon av stikkontakt eller industrikontakt ment for lading av elbil skal kursen sikres med jordfeilvern Type B med forankoblet automatsikring type A (det anbefales ikke jordfeilbryter Type A). Har du derimot en ladekabel med DC-RCM (“DC-filter”), slik som f.eks. Besen sin PCD030, så trenger du derimot ikke ha Type B jordfeilvern forankoblet. Da kan kursen kobles som om det var en ladestasjon med “DC-filter” (se lenger ned).

Mode 2 cable

Mode 2 ladekabler

Mode 2 ladekabler, også kalt nødladere, benyttes for lading fra stikkontakt og/eller industrikontakt. Utforsk vårt sortiment ved å klikke på knappen under.

Schneider Electric Acti9 ilD 4P 63AJord

Type B jordfeilvern

Sikring av kurser for lading av elbil skal skje med Type B vern om ikke ladestasjonen har dette innebygget, eller har DC-RCM / RDC-DD (“DC-filter”) innebygget. Utforsk vårt sortiment av Type B vern ved å klikke på knappen under.

Installasjon av ladestasjon UTEN jordfeilvern

Ved installasjon av ladestasjon uten noen form for innebygget jordfeilvern, skal kursen sikres på samme måte som ved installasjon av stikkontakt tiltenkt lading av elbil. Det installeres jordfeilvern Type B med forankoblet automatsikring type A. Denne automaten anbefales ikke å være en kombiautomat (automatsikring med jordfeilvern) eller jordfeilautomat. Benyttes jordfeilautomat forankoblet Type B vernet, må det dokumenteres kompatibilitet mellom vernene. 

Ladestasjoner uten vern

Ladestasjoner finnes i en rekke varianter med og uten jordfeilvern. Fordelen med å gå for ladestasjon uten jordfeilvern er blant annet lavere pris, samt at du stiller friere til hvordan du sikrer kursen mot DC jordfeilstrømmer ved installasjon av flere ladestasjoner. 

Schneider Electric Acti9 ilD 4P 63AJord

Type B jordfeilvern

Sikring av kurser for lading av elbil skal skje med Type B vern om ikke ladestasjonen har dette innebygget, eller har DC-RCM / RDC-DD (“DC-filter”).

Installasjon av ladestasjon med jordfeilvern Type B

Ved installasjon av ladestasjon med innebygget jordfeilvern type B, er det kun behov for en automatsikring type A i sikringsskapet. Det gjør ingenting å ha et type B vern i sikringsskapet, men det er ikke nødvendig. Det anbefales derimot ikke å være forankoblet en jordfeilbryter type A i sikringsskapet, da dette kan skape problemer for jordfeildeteksjonen. Installerer du en ladestasjon med innebygget type B vern og det er en vanlig jordfeilautomaten type A i sikringsskapet, så bør denne byttes til en automatsikring type A eller dokumenteres at det ikke risikerer kompatibilitetsproblemer mellom vernene.

Installasjon av ladestasjon med "DC-filter" (DC-RCM / RDC-DD)

Såkalt “DC-filter”, eller DC-RCM (Direct Current Residual Current Monitoring) / RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device), skal overvåke ladingen i ladestasjonen og detektere likestrøms jordfeil. Ved installasjon av ladestasjon med DC-RCM / RDC-DD vern, kan man nøye seg med type A kombiautomat/jordfeilvern i sikringsskapet. Disse er normalt benyttet i norske sikringsskap for sikring av kurser og inneholder både overbelastningsvern og jordfeilvern. 

OBS! Det skal være jordfeilvern forankoblet hver ladestasjon!

Ladestasjoner med DC-RCM ("DC-filter")

Ladestasjoner finnes i en rekke varianter med og uten jordfeilvern. Fordelen med å gå for ladestasjon med DC-RCM / RDC-DD (også kalt “DC-filter”) er at du ikke trenger et fordyrende Type B vern som også tar stor plass i sikringsskapet. Du kan sikre ladekursen kun med vanlig Type A kombivern som er det som normalt benyttes i sikringsskap i Norge. Utforsk vårt sortiment av ladestasjoner med DC-RCM (“DC-filter”) ved å klikke på knappen under.

OBS! Det er til enhver tid gjeldende normer og regler i det området hvor ladeutstyret benyttes som er gjeldende. Det er videre utførende installatør som er ansvarlig for at installasjonen oppfyller gjeldende regelverk og står ansvarlig for dokumentasjon av denne.  Skulle det mangle dokumentasjon ved leveranse av produktene, kan Besen Group AS bistå med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.