loader image

Installasjon av ladestasjonen

Besen ladestasjoner kan leveres i både 1-fas og 3-fas versjoner. 3-fas ladestasjonene kan derimot både benyttes mot 230V og 400V infrastruktur uten problemer. Under vil vi redegjøre for hvordan ladestasjonene kobles mot de forskjellige strømnettene. 

OBS! Installasjon av ladestasjoner skal KUN utføres av autoriserte el-installatører!

230V 1-fas ladestasjoner

1-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 3,7 kW (16A) eller 7,4 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 3 ledere. L1 (faseleder), N (Nøytral) og PE (jordleder).

1-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

1-fas ladestasjon mot 1-fas forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
Alle lederne er i bruk.

1-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
L2 og L3 på forsyningssiden er ikke i bruk.

400V 3-fas ladestasjoner

3-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 11 kW (16A) eller 22 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 5 ledere. L1, L2, L3 (faseledere), N (Nøytral) og PE (jordleder).

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 400v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

Alle lederne i fra ladestasjonen kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.

3-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 1-fas 230V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
L2 og L3 er ikke i bruk.

Hva med 3-fas 230V IT / TT nett?

Det er mye spørsmål og diskusjoner om ladestasjoner som støtter 3-fas IT / TT nett i Norge. 230V 3-fas IT / TT er foreløpig mer vanlig i Norge enn 400V TN-nett som vi finner i de fleste andre land i Europa. Besen 3-fas ladestasjoner støtter dette, men du må koble ladestasjonen litt annerledes for å få utnyttet denne type kobling.  

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 230V forsyning

L1, L2 og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
N i fra ladestasjonen kobles mot L3 på forsyningssiden. 
L3 på fra ladestasjonen er ikke i bruk.

Det er etter vår erfaring kun Tesla Model 3 som støtter denne type kobling tilsynelatende uten problemer.

OBS! Vær klar over at det ikke nødvendigvis er risikofritt å koble ladestasjoner i 3-fas IT konfigurasjon. eMOBILITY NORWAY har skrevet et innlegg med mye god informasjon rundt dette, og DSB melder om at det har forekommet skader som følge av 3-fas lading fra IT-nett. Klikk på lenkene under for å lese mer om dette.

OBS! Til tross for at ladestasjonene tillater lading fra 3-fas IT / TT nett, så må dette støttes av bilfabrikatet og skjer på eget ansvar. Sørg for å konferere med din bilforhandler før du etablerer ladeuttak på 3-fas IT / TT!

Hva med jordfeilvern?

Jordfeilsikring av ladeinfrastrukturen avhenger av om ladestasjonen har innebygget jordfeilvern eller ikke, samt hvilken type. Les mer om dette i vårt innlegg om jordfeilvern.