Installasjon av ladestasjonen

Besen ladestasjoner kan leveres i både 1-fas og 3-fas versjoner. 3-fas ladestasjonene kan derimot både benyttes mot 230V og 400V infrastruktur uten problemer. Under vil vi redegjøre for hvordan ladestasjonene kobles mot de forskjellige strømnettene. Dette skal KUN utføres av autoriserte el-installatører!

230V 1-fas ladestasjoner

1-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 3,7 kW (16A) eller 7,4 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 3 ledere. L1 (faseleder), N (Nøytral) og PE (jordleder).

1-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

1-fas ladestasjon mot 1-fas forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
Alle lederne er i bruk.

1-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarende ledere på forsyningssiden.
L2 og L3 på forsyningssiden er ikke i bruk.

400V 3-fas ladestasjoner

3-fas ladestasjonene fra Besen leveres i hovedsak i 11 kW (16A) eller 22 kW (32A) ladeeffekt. Forsyningsledningen har 5 ledere. L1, L2, L3 (faseledere), N (Nøytral) og PE (jordleder).

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 400v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 400V forsyning

Alle lederne i fra ladestasjonen kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.

3-fas ladestasjon koblet på 1-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 1-fas 230V forsyning

L1, N og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
L2 og L3 er ikke i bruk.

Hva med 3-fas 230V IT nett?

Det er mye spørsmål og diskusjoner om ladestasjoner som støtter 3-fas IT nett i Norge. 230V 3-fas IT er foreløpig mer vanlig i Norge enn 400V TN-nett som vi finner i de fleste andre land i Europa. Besen 3-fas ladestasjoner støtter 230V 3-fas IT nett, men du må koble ladestasjonen litt annerledes for å få utnyttet dette. Du vil normalt kunne utnytte ca. 7,4 kW effekt ved lading fra 3-fas IT nett, eller 11 kW med Tesla Model 3. Det er dog foreløpig få elbiler som kan utnytte denne type oppkobling.  

3-fas ladestasjon koblet på 3-fas 230v forsyning

3-fas ladestasjon mot 3-fas 230V forsyning

L1, L2 og PE kobles mot tilsvarene ledere i forsyningsiden.
N i fra ladestasjonen kobles mot L3 på forsyningssiden. 
L3 på fra ladestasjonen er ikke i bruk.

Det er kun få elbiler som kan utnytte denne type kobling og nett. Blant annet støtter følgende elbiler 3-fas IT nett.

OBS! Vær klar over at det ikke nødvendigvis er risikofritt å koble ladestasjoner i 3-fas IT konfigurasjon. eMOBILITY NORWAY har skrevet et innlegg med mye god informasjon rundt dette.

Hva med jordfeilvern?

Jordfeilsikring av ladeinfrastrukturen avhenger av om ladestasjonen har innebygget jordfeilvern eller ikke, samt hvilken type. Les mer om dette i vårt innlegg om jordfeilvern.

1