Hvordan påvirkes våre kunder av Covid-19?

Informasjon om korona tiltak

Besen følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra FHI. Vi tar samfunnsansvar og ønsker å bidra til å redusere koronasmitte og sykdommen Covid-19. Vi holder åpent og har satt i gang en rekke tiltak for å sikre kunder, samarbeidpartnere og ansatte.

Åpent lager

På vårt lager innføres nå en rekke tiltak som skal gjøre det trygt å for de ansatte og sørge for at det opprettholdes en så normal drift som mulig.

Dette innebærer;

Ekstraordinært, og hyppig renhold av alle kontaktflater
Begrenset nærkontakt
God hoste-, nyse-, og hånd-hygiene etter FHIs anbefalinger
Medarbeidere må holde seg hjemme hvis de har luftveisinfeksjoner eller mistenker smitte
Medarbeidere må holde seg hjemme etter enhver tids siste oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet eller lokale myndigheter.

Kundebesøk

Norsk næringsliv oppfordres til å begrense sine aktiviteter kraftig. Alle møter og kundebesøk, samt oppfølging fra forsøkes gjennomføres som planlagt, men fysiske møter vil ikke gjennomføres i en periode fremover, inntil vi er i en situasjon hvor disse igjen kan gjenopptas. Vi ønsker å opprettholde den gode kundedialogen og samtidig forhindre ytterligere smitte av Koronaviruset.

Du kan handle og kontakte oss som vanlig:
• Bestill varer 24/7 på besen.no
• Få varene levert til din bedrift

For mer informasjon om Korona kan du besøke FHI sine sider på denne lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Logistikk

For å sikre varetilgjengelighet har vi gjort ekstra innkjøp. Varetilgjengeligheten er høyt prioritert hos oss, så vi overvåker lagerbeholdningen kontinuerlig og har tett dialog med fabrikken.

Leveringsituasjonen

Regjeringen har iverksatt de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Vi har den siste tiden tilpasset oss denne løpende internt. Vi er tilgjengelige som normalt, og vår varetilgjengelighet er ikke vesentlig endret inntil videre.

Priser

Grunnet svært ustabile valutakurser er prisene gjenstand for fortløpende justering for å speile reelle økte kostnader for innkjøp.

Force Majeure innen transport

Med bakgrunn i situasjonen uttaler NHO Logistikk og transport sammen med de største transportørene at transport- og logistikkbransjen ikke lenger har mulighet til å fungere som normalt. De påberoper seg dermed en force majeure-situasjon. Det at man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.

Hva vil dette bety for meg som kunde?
Vi vil i denne situasjonen gjøre vårt ytterste for at varene skal bli levert til avtalt tid og vil finne alternative løsninger der det er mulig, men må samtidig forberede våre kunder på utfordringene med og opprettholde den normale regelmessighet i leveransene fremover. Konsekvensen av transportbransjens påberopelse av force majeure, krever at vi viderefører dette varselet til våre kunder.
Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde alle våre kunder løpende informert om eventuelle avvik i leveransesituasjonen.
Vi oppfordrer derfor våre kunder til å bestille varer til kritiske leveranser i god tid.