Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Besen Group AS forplikter oss til å etterleve prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, ytre miljø og antikorrupsjon i våre strategier og handlingsplaner.

I forbindelse med ikrafttredelse av Åpenhetsloven 1. juli 2022 forplikter Besen Group AS seg til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn.

Ønskes ytterligere informasjon om våre leverandører er du velkommen til å ta kontakt med oss.